Image: 

Onze samenwerking met het FFN

Nederlands

In 1950 opgericht op het initiatief van de voorloper van de beweging, Albert Lecoq en een aantal vrienden, heeft het FFN, de Franse Naturisten Federatie, als doel de waarden van deze vaak verguisde levenswijze te verdedigen en er bekendheid aan te geven.

Het goed georganiseerde en gestructureerde FFN is een winstbejag-loze vereniging. Het heeft 160 actieve leden (verenigingen en erkende naturisten organisaties), een raad van bestuur, een federaal kantoor en gespecialiseerde comités.
De FFN omvat momenteel niet minder dan 360 naturisten organisaties (campings, vakantiehuizen, B&B) en 50 officiële naturistenstranden. Alle informatie betreffende de werking ervan kunt u vinden op de website: www.ffn-naturisme.com.

De rol van de FFN is beslissend

      •  Effectief communiceren ter bestrijding van de vooroordelen en ter promotie van het naturisme.
      •  Door de woordvoerder van deze levensstijl te zijn, het naturisme tegenover de lokale autoriteiten te verdedigen en door ervoor te
         waken dat de wet niet tegen de vrijheid van het individuele naturisme
         gebruikt wordt.
      •  Ondersteuning van naturisten verenigingen (materiele, financiële en administratieve hulp).

Naturisten Clubs

Het naturisme is niet alleen een levensstijl maar ook een gemoedsrust die niet uit geschakeld kan worden met het verlopen van de hoogtijdagen. Strijden en deelnemen aan acties die binnen het kader van de naturisten waarden vallen, zoals de bescherming van en het respect voor het milieu, is op vele manieren de moeite waard. En het delen van de zorgen met andere naturisten zorgt ervoor dat deze grote familie hecht blijft en zich samen over de gemeenschappelijke kwesties kan buigen.
Door lid te worden van een van de verenigingen bij u in de buurt (zie www.ffn-naturisme.com) kunt u actief aan deze beweging deelnemen.
Een lidmaatschap? Waarom dan?
      •  Om te laten zien dat u bij de grote naturisten familie hoort.
      •  Om een naturisme te ondersteunen dat voldoet aan de principes van de Internationale Naturisten Federatie.
      •  Om uw financiële steun aan de Franse Naturisten Federatie te geven in hun missie de naturistenwaarden te bevorderen.

Onze toewijding

Dankzij de verkoop van naturisme lidmaatschappen, ondersteunt ons domein actief de financiering van het FFN met het doel hen te vergezellen en te ondersteunen in hun delicate missie van het vergroten van de waardering voor het naturisme.

Onze grote familie heeft ook u nodig om vooruit te komen… Wordt daarom een solidair en actief lid van de federatie!